Tjänster

Kulturvård – vårt gemensamma ansvar

Rätt vård, hantering och förvaring är förutsättningar som krävs för att textilier skall få ett ”långt liv”. Med kunskap och lång praktisk erfarenhet erbjuder vi bland annat följande tjänster.

  • Rådgivning
  • Vård- och underhållsplaner
  • Åtgärdsförslag
  • Förslag till förvaring

Sprida kunskap

Vi har genom vår verksamhet samlat stor erfarenhet som vi gärna delar med oss av genom föredrag och kurser.